StartKontoKoszyk
Sklep zoologiczny NEONEK PL
`
Zoolek Aquaset Refill GH-KH uzupełnienie testu na twardość wody GH-KH

Zoolek Aquaset Refill GH-KH uzupełnienie testu na twardość wody GH-KH

ZOOLEK
  • Marka: ZOOLEK
10,19zł
dostępne 8szt.

Aquaset Refill GH-KH marki Zoolek to uzupełnienie odczynników do testu Aquaset GH-KH, które służy do oznaczania twardości ogólnej (GH) i węglanowej (KH) wody z dokładnością 1 stopnia niemieckiego (°n). Metoda oznaczania w obydwu testach polega na kroplowym dodawaniu odczynnika (z dokładnym liczeniem kropli) do odmierzonej próbki wody. Koniec reakcji wskazuje zmiana barwy określona w załączonym wzorcu. 

Skład zestawu zawiera 2 buteleczki z roztworami wskaźników.

 

Wody naturalnych zbiorników śródlądowych zawierają w zależności od podłoża różne ilości rozpuszczonych soli, głównie sodu, wapnia, magnezu i potasu. Wpływają one w znaczący sposób na żywe organizmy - przepuszczalność błon komórkowych, ciśnienie osmotyczne w komórkach i tkankach, pośredniczą w wielu procesach życiowych. Zawartość całkowitą soli wapnia i magnezu określa twardość ogólna (GH), zawartość wodorowęglanów i węglanów - twardość węglanowa (KH), nazywana też zasadowością. Twardość niewęglanową stanowią inne sole wapnia i magnezu, głównie chlorki i siarczany. Zachowanie twardości w określonych granicach jest szczególnie ważne dla zapewnienia optymalnych warunków do rozrodu ryb. Miarą twardości najczęściej stosowaną w akwarystyce jest stopień niemiecki (°n).

1 °n odpowiada zawartoœci 10 mg tlenku wapnia w 1 litrze wody

Twardość wyraża się również często w miligramorównoważnikach w litrze wody (mval/l):

1 mval/l = 2,8 °n                  1 °n = 0,357 mval/l

Najczęściej twardość ogólna GH jest wyższa od KH, jednak w przypadku wód zawierających węglany i wodorowęglany sodu i potasu twardość węglanowa może być wyższa od ogólnej. Sytuacja taka występuje również często w przypadku wody zmiękczonej kationitem sodowym (wymieniającym kationy wapnia i magnezu na kationy sodu).

Ze względu na twardość ogólną rozróżnia się następujące rodzaje wody:

  • bardzo miękka - 0 5 °n
  • miękka - 5-10 °n
  • średnio twarda - 10-15 °n
  • znacznie twarda - 15-20 °n
  • twarda - 20-30 °n
  • bardzo twarda - powyżej 30 °n