StartKontoKoszyk
Sklep zoologiczny NEONEK PL
Zoolek Aquaset Refill NH3 uzupełnienie test na amoniak i jony amonowe

Zoolek Aquaset Refill NH3 uzupełnienie test na amoniak i jony amonowe

ZOOLEK
  • Marka: ZOOLEK
11,50zł
dostępne 8szt.

Aquaset Refill NH3 marki Zoolek to uzupełnienie odczynników do testu Aquaset NH3, które służy do pomiaru ogólnej zawartości związków amonowych - amoniaku i jonów amonowych (NH3/NH4+) w zakresie 0-10 mg/l.

Zestaw Aquatest NH3 w zestawieniu z zestawem Aquatestem pH umożliwia oznaczenie zawartości trującego amoniaku NH3. Pomiar wykonywany jest metodą kolorymetryczną. Oznaczenie oparte jest na barwnej reakcji indofenolowej. Według metody w środowisku zasadowym oznacza się zarówno wolny amoniak jak i jony amonowe. Po zmieszaniu próbki wody z odczynnikami testu następuje wywołanie charakterystycznego zabarwienia od żółtego do niebiesko-zielonego które jest zależne od stężenia związków amonowych.

Skład zestawu zawiera 3 buteleczki z roztworami wskaźników.

 

Zawartość amoniaku (NH3) i jonu amonowego (NH+) jest obok zawartości azotynów i azotanów wskaźnikiem biologicznego skażenia wody. Rozpad białek pochodzących z nadmiaru pokarmu, odchodów, obumarłych części roślin i padłych ryb prowadzi w pierwszym etapie do powstawania w wodzie związków amonowych - amoniaku lub jonów amonowych. Zagrożenie dla zdrowia i życia ryb stanowi amoniak obecny w wodzie zawierającej związki amonowe przy wartościach pH powyżej 7. Przy wartościach pH poniżej 7 występują jedynie nieszkodliwe jony amonowe. Zawartość amoniaku w akwarium :

  • od 0,2 do 0,5 mg/l jest szkodliwa dla narybku i młodych ryb
  • od 0,5 do 1,0 mg/l w wysokim stopniu szkodliwa dla ryb, śmiertelna dla narybku
  • powyżej 1,0 mg/l śmiertelna także dla dorosłych ryb

Hodowla ryb i bezkręgowców w akwariach morskich wymaga wody praktycznie wolnej od amoniaku. Biorąc pod uwagę, że zalecane pH dla akwariów morskich mieści się w zakresie 8,1-8,3 ogólna zawartość związków amonowych oznaczona testem powinna być bliska zeru. Wraz ze wzrostem pH powyżej 7, atakże ze wzrostem temperatury, rośnie procentowa zawartość amoniaku (NH3) w ogólnej ilości substancji amonowych.

Należy brać pod uwagę, że przy obecności związków amonowych podwyższenie pH od poniżej 7 do powyżej 8 może stanowić niebezpieczeństwo dla ryb z powodu gwałtownej przemiany nieszkodliwych jonów amonowych w trujący amoniak. Z tego powodu zawartość związków amonowych powyżej 0,5 mg/l stanowi już potencjalne zagrożenie.