Przesyłka GRATIS dla zamówień o wartości 300 zł i powyżej !!!

Polityka prywatności i informacje o plikach cookies sklepu zoologicznego neonek.pl

Polityka prywatności

Dane osobowe pozyskiwane przez sklep internetowy neonek.pl

Sklep zoologiczny neonek.pl realizuje funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach w następujący sposób:

Cel przetwarzania danych osobowych:

Sklep internetowy neonek.pl zbiera dane podawane dobrowolnie przez użytkowników sklepu, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody poprzez zaakceptowanie Regulaminu sklepu oraz jego Polityki Prywatności.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, a w konsekwencji uniemożliwi klientowi korzystanie z internetowego sklepu zoologicznego neonek.pl.

Podawane dane osobowe są przetwarzane w celach:

Udostępnianie danych osobowych

W celu realizacji zawartej umowy sprzedaży dane osobowe klienta mogą zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze (jeżeli użytkownik wybierze taką formę zapłaty).

W celu realizacji zawartej umowy sprzedaży dane osobowe klienta są przekazywane firmie obsługującej dostawy kurierskie (chyba, że użytkownik wybrał odbiór osobisty, jako sposób dostawy).

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (zewnętrzne biuro rachunkowe).

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Również w przypadku naruszenia Regulaminu sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywaniu pewnych funkcji robotom internetowym, sklep neonek.pl stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji administrator sklepu może ujawnić Google LLC adres IP.

Sklep zoologiczny neonek.pl informuje, że zbierane, gromadzone i przetwarzane dane nie są w żadnym wypadku sprzedawane podmiotom trzecim, a przekazywane są tylko tym podmiotom i w takim celu oraz zakresie, jakie zostały wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Okres przechowywania i archiwizowania danych osobowych

Sklep neonek.pl przechowuje dane osobowe użytkowników przez cały czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w następujących celach:

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Internetowy sklep zoologiczny neonek.pl gwarantuje każdemu użytkownikowi, którego dane osobowe zostały pobrane, spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj:

Danych użytych do transakcji zakupu (będących częścią faktury) oraz danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Użytkownik zarejestrowany może wprowadzić zmianę swoich danych po zalogowaniu się do sklepu, w zakładce "Moje konto".

Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych następuje na pisemne żądanie użytkownika.

Każdy użytkownik, który powierzył swoje dane osobowe ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach sklepu jest internetowy sklep zoologiczny
Neonek.pl z siedzibą ulica Daszyńskiego 12A
64-410 Sieraków,
zarejestrowana w Polsce oraz wpisana do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP: 644-313-64-34, REGON: 368926318.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych sklep neonek.pl opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

Dodatkowo komunikacja między komputerem/urządzeniem mobilnym użytkownika a serwerem sklepu jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), a bazy danych sklepu są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Sposób kontaktu z użytkownikiem

Sklep neonek.pl kontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem:

Informacja o plikach cookies

Sklep zoologiczny neonek.pl stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia serwery mogą odczytać.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Informujemy równocześnie, że każdy użytkownik naszego sklepu posiada prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą – w tym nieotrzymywania plików cookie. W tym celu musi odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, z której korzysta. Uprzedzamy jednak, że wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach sklepu, w szczególności wymagających logowania.

Aby zarządzać plikami cookie w przeglądarce należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów przeglądarek:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

arrow_upward